• Facebook Social Icon

​Follow us on facebook

© 2015 by Animal Welfare Belgium.

Ondernemingsnummer: 0646763237

Animal Welfare Belgium

Poezengeluk   HK 30405373

Hoofdzetel Hollestraat 14 - 9506 Idegem

Argenta BE57 9731 6508 4435

BIC ARSPBE22

Donaties voor een wereld

van verschil, in de kattenwereld

Maak een wereld van verschil voor onze katten door ons te steunen via Paypal of ons sponsorformulier in te vullen en ons terug te bezorgen.

Eco-cheques

Eco-cheques kunnen we gebruiken voor materialen inzake verwarming, water en elektriciteit.

Andere voorbeelden:

 • Verlichting

 • Papierwaren

 • Planten

 • Verf, stof

Word meter of peter 

Voor een bedrag van 60 euro per jaar ben je meter of peter van een bench, ziekenboeg of kattenruimte. Uw naam wordt vermeld op de ruimte. De bezoek- en knuffeltijd vindt iedere zaterdag plaats. U krijgt ook een maandelijkse update in uw mailbox over de katten waarvan u meter of peter bent.

Bedrijven

Bedrijven kunnen ons steunen met een gift van 250 euro. U kan hiervan een factuur ontvangen. Onze vzw maakt een foambord van 30 x 20 cm. Dit advertentiebord wordt gedurende 1 jaar op een bench, ziekenboeg of kattenruimte geplaatst. Om het foambord te maken ontvangen wij graag een bestand van uw logo met de grootte van minstens 300 dpi of meer.

Gift

Giften zijn alijtd welkom, zowel in natura als in valuta. 

In natura ontvangen wij graag: 

 • Javel, schoonmaakmiddelen, afwasproducten, etc.

 • sponzen, dweilen, kuisvodden, etc.

 • natte doekjes, handdoeken, etc. 

 • keukenpapier, toiletpapier, etc.

Financiële steun kunnen wij gebruiken voor: 

 • voeding 

 • medicatie, bezoek aan dierenarts, opnames bij dierenarts, operaties, etc.

 • ontworming, ontvlooiing, etc. 

Testament of legaat

Verdien je hemel met een duo-legaat

Alleenstaanden zonder naaste familieleden laten via testament vaak geld of goederen na aan een vriend of goed doel. Maar bereiken ze daarmee wel het gewenste effect? Erfgenamen zonder familieband met de overledene, worden belast tegen het ‘tarief vreemden’. Die erfbelastingen lopen snel zeer hoog op.

 

De techniek van het duo-legaat is het geknipte middel om de pijn te verzachten. U wijst twee begunstigden aan in uw testament, vandaar de term ‘duo’-legaat. In het testament koppelt u een last aan een van de legaten. Wat is hier de last? Eén van de begunstigden in uw testament moet ook de erfbelastingen betalen op het legaat voor de andere begunstigde. Deze laatste krijgt dus een legaat vrij van erfbelastingen.

Organiseer het testament zo dat het legaat verkleint voor de erfgenaam die volgens het hoogste tarief wordt belast. En tegelijk verhoogt u het legaat voor de erfgenaam die een lager belastingtarief geniet. Deze laatste betaalt boven op zijn eigen lage erfbelastingen ook de hoge erfbelastingen van de eerste. De inschakeling van een liefdadigheidsinstelling met de vorm van een vzw of private stichting vormt de sleutel van de oplossing. Vzw’s en private stichtingen betalen immers een sterk verlaagd erfenisrecht (in Vlaanderen 8,5%, in Wallonië 7% en in Brussel 25% of 12,5% naargelang het geval).

Voor verdere informatie neem contact op met uw notaris